Traumatietoinen kohtaaminen ihmistyössä

Autonomisen hermoston yli – ja alivireystilat ja niiden fysiologiset seuraukset saattavat linkittyä traumaattisiin kokemuksiin sekä niiden kehollisiin muistoihin. Kroonisten sairauksien ja kipujen taustalla saattaa olla piilossa käsittelemätön traumaattinen tapahtuma.
 
Mitä traumalla tarkoitetaan?
 
Traumat jaetaan sekä fyysisiin että psyykkisiin, mutta fyysisiin traumoihin voi usein liittyä myös psyykkinen reaktio tapahtuneeseen. Psyykkinen trauma syntyy traumaattisten ärsykkeiden ylittäessä yksilön sietokyvyn asteen.
 
Maailman johtavan traumaperäisen stressin asiantuntijan Bessel Van Der Kolkin (2022) määritelmä on, että trauma ei ole vain menneisyyden tapahtuma, vaan on jättänyt jälkensä henkilön aivoihin, mieleen ja kehoon.
 
Mitä traumainformoidulla lähestymistavalla tarkoitetaan?
 
Traumainformoidun lähestymistavan periaatteet ovat trauman merkityksen ymmärtäminen ihmisen neurobiologialle, traumaattisten kokemusten terveyteen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen, resilienssin tukeminen ja vahvistaminen sekä vireystilan säätelyyn tähtäävien toimintamallien hyödyntäminen. (Bartlett & Steber 2019). 
 
Traumatietoisuus lisääntyy
  
On upeaa, että moni tekee töitä traumatietoisuuden lisäämiseksi ja traumainformoidun kulttuurin luomiseksi muun muassa sosiaali – ja terveysalan ammattilaisten, opettajien sekä vertaisauttajien keskuudessa.
 
Tämä aihe on lähellä sydäntäni ja haluan tehdä oman osani, jotta voisimme ymmärtää yhä laajemmin mielen ja kehon jatkuvaa vuorovaikutteista suhdetta toisiinsa.
 
Lähteet ja lisää tietoa aiheesta:
 
Bartlett, J. & Steber, K. (9.5.2019). How to implement trauma-informed care to build resilience to childhood trauma – child trends.
Saatavilla https://www.researchgate.net/publication/334679706_How_to_Implement_Trauma-informed_Care_to_Build_Resilience_to_Childhood_Trauma_-Child_Trends
 
Kuvajainen, Minna 2021. Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali – , terveys- ja sivistyssalalla.
 
https://www.youtube.com/watch?v=LBE-qKhK7Os
 
Sarvela, Kati & Auvinen, Elisa (toim.) 2020. Yhteinen kieli: Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basam Book Oy.
 
Van Der Kolk, Besser 2022. 7.painos. Jäljet kehossa – Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla. Suom. Teija Hartikainen. Helsinki, Viisas Elämä Oy