Tutkimus ja osteopatia

Osteopaattinen lähestyminen reumasairauksiin

Osteopaattisella hoidolla voidaan epäsuorasti vähentää nivelreumaa tai muuta kroonista
tulehduksellista sairautta sairastavan lääkityksestä aiheutuvia sivuvaikutuksia, suoraan edistää homeostaattisen mekanismin tasapainoa sekä maksimoida asiakkaan rakenteen optimaalista toimintaa.

Osteopaattinen diagnoosi ja palpaatiolöydökset voivat olla
merkittäviä kroonisen sairauden konservatiivisessa hoidossa. (Kuchera & Kuchera 1994: 159.)

Osteopaattisen hoidon tavoitteina on tulehduksen vähentäminen, nivelten
aineenvaihdunnan parantaminen,
synoviaalisten kuona-aineiden
poistumisen helpottaminen, nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen tai lisääminen, niveliin kohdistuvan mekaanisen jännityksen
epämuodostumien tai korjaaminen
venytyksen tai vähentämisen mahdollisten
sekä ilmenneiden epämuodostumien
ennaltaehkäiseminen. (Kuchera & Kuchera 1994: 164.)

 

Kroonista tulehduksellista sairautta, kuten nivelreumaa sairastavan autonomisen hermoston sympaattinen tonus on koholla ja näin ollen nivelreumasta oireilevien nivelten alueella verenkierto sekä aineenvaihdunta on heikentynyt.  (Kuchera & Kuchera 1994: 160.)

Osteopaattisesti kehon ajatellaan olevan yksi kokonaisuus, joten on syytä ottaa
huomioon myös parasympaattisen hermoston rooli reumatologisissa häiriötiloissa erityisesti sisäelinten toiminnan tukemisen kautta, vaikka parasympaattisen hermoston merkitystä ei tuoda yhtä vahvasti esille kuin sympaattisen hermoston syy- ja seuraussuhteita. (Kuchera & Kuchera 1994: 163.)

Lähteet:

Calabrese, Leonard H. 1999. Rheumatoid arthritis and primary care: The case for early
diagnosis and treatment. JAOA. Vol 99, No 6. 313-321.

Fusco, Giampiero 2015. The neurological model. Teoksessa Hruby, Raymond J. &
Tozzi, Paolo & Lunghi, Christian & Fusco, Giampiero (toim.): The Five Osteopathic
Models Rationale, Application, Integration: From an evidence-based to a person-cen-
tered osteopathy. Edinburgh: Handspring Publishing. 207-244.

Gillick, John L & Wainwright, John & Das Kaushik 2015. Rheumatoid Arthritis and the
Cervical Spine: A Review on the Role of Surgery. International Journal of Rheumatol-
ogy.

Kuchera, Michael L. & Kuchera, William A. 1994. Osteopathic Considerations in Sys-
temic Dysfunction. 2. painos. Ohio: Greyden Press.

A break for writing and exploration

Next weeks I will immerse myself in writing about my greatest interest – how physical symptoms can be seen as indicators of our mental, emotional and social habit patterns and their formation into our physical appearance.

Now I have been searching for a vocabulary to describe my insights in order to integrate them into my particular way of working as an osteopath. This has led my way to explore the literature of trauma-informed work and research as well as psychosomatical approaches.

Through clinical experience, I have felt there is a need to clarify, emphasize and research how holistic manual therapy can benefit from (inter alia) trauma-informed knowledge and more about how the field working with trauma or somatics can benefit from such a sensitive and effective art of therapy as osteopathy.

For that reason, I have taken a creative break from giving treatments and focusing on deepening and shaping my approach as an osteopath. My goal is to be able to serve, even better, to meet everyone’s needs in great depth.

Hermoston tasapainottaminen

Tiesitkö, että osteopaattinen hoito tasapainottaa autonomista hermostoa ja parantaa vagushermon optimaalista toimintaa?
 
Erilaisten kehon kipu – ja häiriötilojen yhteydessä hermoston tasapaino järkkyy ja keho voi jäädä pitkittyneeseen ”taistele – ja pakene” tilaan.
 
Hoidossani keskeisessä roolissa on juurikin hermostollisen yliaktiivisuuden laskeminen, jotta keho pääsisi palautumaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Usein vaikutus on nopea ja oireiden väheneminen on helposti huomattavissa hoitoa seuraavina päivinä.
 
Tässä ohessa artikkeli, jossa kerrotaan vagushermon toiminnasta tarkemmin.
girl, lavender, asleep

Omedvetna tanke – och beteendemönster

Stress i vardagen beror på olika saker. Ofta beror det på att vi fastnat i omedvetna tankar och beteendemönster som inte fungerar så bra för oss.

När man väl börjar uppmärksamma sina tankar blir det tydligare hur de påverkar en.
Att fokusera uppmärksamheten ger ett inre lugn vilket har flera positiva effekter.
Det visar studier på mindfulness och meditation.

En osteopatisk behandling kan också bidra till att identifiera beteendemönster och deras effekt på kroppen. Vilket leder till minskad stress och välmående.

man, guy, tired

Tiesitkö, että unilääkkeet voivat heikentää unen laatua?

Käypä hoito – suositusten mukaan tilapäisen unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. (Käypä hoito -suositukset 2020)

Vaikka reseptillä saatavat unilääkkeet saattavat helpottaa nukahtamista, niin muun muassa kaikki bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet vähentävät elimistölle tärkeiden syvän unen ja REM-unen määrää, ja niistä on raportoitu muitakin merkittäviä haittavaikutuksia.

Unettomuusoire alkaa yleensä elämäntilanteen muutoksesta, johon on luonnollista reagoida unettomuudella. Lyhytkestoinen tai ohimenevä unettomuus on useimmiten oiretasoista. Pitkittyessään aivojen uni-valverytmin säätelyjärjestelmät taas voivat häiriintyä siinä määrin, että kehittyy unettomuushäiriö.

Uni on tarkan säätelyn alainen aivotoiminnan tila, jonka aikana perusuni (NREM-uni) ja vilkeuni (REM-uni) vuorottelevat. Unella on tärkeä tehtävä aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä. Unen aikana sekä varastoidaan energiaa 1 että poistetaan valveen aikana aivoihin kerääntyneitä haitallisia aineenvaihduntatuotteita 2.

Unen aikana tapahtuu muistiin ja oppimiseen liittyvää plastista hermosolujen muovautumista 3. Unella on myös keskeinen merkitys immunologisen tasapainon säätelyssä 4. Uni ja valvetila vuorottelevat monen biokemiallisen tekijän sääteleminä 7.

Mikäli unettomuushäiriötä hoidetaan vain lääkkeillä, jotka heikentävät unen laatua, kehon muut toiminnot alkavat kärsiä.  Keho alkaa oireilla muilla tavoin, sillä arjen toiminnoista palautuminen heikkenee.

Näin ollen sellaiset akuutit oireet, jotka voisivat terveellä aikuisella mennä ohi muutamassa päivässä, voivat kroonistua. Aivojen aineenvaihdunnan heikentyminen voi puolestaan altistaa kognitiivisten toimintojen heikentymiselle. Myös riski sairastumiseen nousee, sillä unilääkkeitä käyttävän immunologinen säätely heikkenee.

Osteopaattisesti voidaan auttaa sekä unettomuuden syiden tutkimisessa, että hoidossa. Autonomisen hermoston tasapainottamisella voidaan tukea kehon palautumista ja lepotilaan pääsemistä. Hyvin nukutun yön jälkeen myös oireet voivat helpottaa.

Lähes aina tuki – ja liikuntaelimistön oireiden yhteydessä sympaattisen hermoston aktiivisuus nousee, joka vaikeuttaa unen saantia. Pitkittyessään tällainen hermostollinen ylivirittyneisyys voi aiheuttaa noidankehän, eikä palautumista pääse tapahtumaan.  Näin ollen pidän tärkeänä hoitaa osteopaattisesti sekä tuki – ja liikuntaelimistön oireita, että  tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa.

Lähde: Käypä hoito suositukset 2020

Uni ei aina palauttavaa

Osteopaattina olen kiinnostunut myös siitä, miten syöt ja nukut. Nukkumisen vaikutuksesta kehon ja mielen palautumiseen ei voi puhua liikaa aikana, milloin uniongelmat ovat yhä yleisempiä ja koskettavat Suomessa jopa 3 miljoonaa aikuista. (THL – Raportti 4/2018)

On surullisen harvinaista kuulla, että vastaanotolleni tullut kertoo nukkuvansa hyvin eikä kärsi minkäänlaisista uniongelmista. Ikävä kyllä todella monet kärsivät vaikeudesta nukahtaa tai öisistä heräilyistä.

THL:n sivuilta voi myös lukea kuinka unen aikana aivo-selkäydinneste huuhtoo aivoissa soluja aivan kuin vuorovesi rantaviivaa. Tämän vuoksi juuri unen aikana palautumista pääsee tapahtumaan, sillä aivo-selkäydinneste kuljettaa solujen aineenvaihdunnasta syntyneitä kuona-aineita pois soluvälitiloista. Unen aikana aivojen puhdistautumista pääsee tapahtumaan syvemmällä tasolla kuin valvetilan aikana.

Erityisesti muistin kannalta syvän unen vaiheet ovat tärkeitä, sillä niiden aikana soluvaurioita korjaantuu ja hermosolujen välisiä kytkentöjä vahvistuu muistitoimintoihin liittyvillä aivoalueilla.

Huonon yöllisen palautumisen seurauksina voi olla fyysisiä sekä psyykkisiä oireita. Nämä alkavat myös näkymään kehossa erilaisina akuutteina tai kroonisina kipu – tai häiriötiloina.

Osteopaattina keskityn aina tutkimaan mikäli pään, ristiluun tai selkärangan alueella on jännityksiä, jotka osaltaan saattavat rajoittaa aivo – ja selkäydinkalvojen kautta aivo-selkäydinnesteen liikettä.

Aivokalvoista kovakalvo (lat. dura mater) kiinnittyy kallon luiden sekä ristiluun kautta häntäluun luukalvoon. Näin ollen kovakalvo ympäröi aivoja sekä selkäydintä eli koko keskushermostoamme.

Hoitoni jälkeen voi tuntea olonsa samalla tavalla rentoutuneeksi kuin hieronnan jälkeen, vaikka lihaksia ei olisi varsinaisesti hierottukaan. Tämä johtuu siitä, että hoidon aikana keskityn tasapainottamaan autonomisen sekä somaattisen hermoston toimintaa huomioiden myös aivo-selkäydinnesteen liikettä.

Somaattinen hermosto koostuu niistä hermoista, jotka hermottavat lihaksia. Näin ollen keskityn vapauttamaan jännityksiä hermojen koko kulkureitiltä keskushermostosta selkärankaa pitkin kohdelihakseen.

Autonominen hermosto muodostuu sekä sympaattisesta, että parasympaattisesta osasta. Pelkistetysti voidaan sanoa, että parasympaattinen on aktiivisempi silloin, kun ihminen on levossa  ja sympaattinen silloin, kun ihminen on valppaana.

Mikäli hermosto käy jatkuvasti ylikierroksilla, eivät lihaksiin syntyneet jännitykset pääse purkautumaan. Unettomuudesta kärsivällä autonomisen hermoston toiminta voi olla jatkuvasti epätasapainossa.  Stressin seuraukset jäävät kehoon eivätkä pääse vapautumaan edes yön aikana.

 

 

 

 

Osteopatia avuksi unettomuuteen

Valvotko öitä?

Uusi Washingtonin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kroonista unettomuutta kärsivien ja normaalisti nukkuvien reaktionopeudessa on eroa yhden valvotun yön jälkeen.

Kroonisesti nukahtamisvaikeudesta kärsivien reaktionopeus oli puolta huonompi yhden valvotun yön jälkeen kuin normaalisti nukkuvien reaktionopeus tutkimuksen kokeessa, jossa molempia ryhmiä pidettiin yksi yö hereillä.

Tällainen ajallisen reaktionopeuden lasku voi nostaa riskiä virheille ja onnettomuuksille esimerkiksi liikenteessä, jotka vaativat nopeita
reaktioita.

Linkki tutkimukseen:

https://neurosciencenews.com/insomnia-reaction-time-15310/

Osteopatiasta apua unettomuuteen?

Kroonisesti unettomuutta kärsivien hermostollinen aktiivisuus voi olla korkealla juuri silloin, kun olisi aika mennä nukkumaan. 

Osteopaattisen hoidon kautta voidaan tasapainottaa hermostollista toimintaa sekä tukea eri mekanismien kautta unettomuudesta kärsiviä. Asiakkaani ovat kertoneet, että he ovat nukkuneet paremmin hoitoa seuraavana yönä.
 
Olen erityisen kiinnostunut hoitamaan juuri unettomuudesta kärsiviä, sillä huono palautuminen yön aikana vaikuttaa ratkaisevasti jaksamiseen seuraavana päivänä. Hyvin nukuttuun yöhön vaikuttavat myös unirytmi, ruokailuottumukset sekä mielen ja kehon tasapaino.
 

Miten huolehtia riittävästä unesta?

On tärkeää pitää huolta siitä, ettei nukkumisajankohta veny liian myöhäiseksi. Raskaita aterioita olisi syytä välttää ennen nukkumaanmenoa, jotta yöllä ei kulu turhaan energiaa ruoansulatukseen, vaan keho saisi levätä silloin.
 
Illan viimeisinä tunteina ei ole syytä myöskään harjoittaa sellaista vireystasoa kohottavaa liikuntaa, joka vaikeuttaa nukahtamista.
 
Moni saattaa kärsiä siitä, että herää aamuyöstä ennen suunniteltua heräämisajankohtaa. Kannattaa muistaa, että myös aamun tunteja voi käyttää päivään valmistautumiseen sekä mielen ja kehon harjoittamiseen.