Tunteet ilmenevät myös kehollisina tuntemuksina

Huomaatko, että olet tukahduttanut vaikeita tunteita ja oppinut olemaan näyttämättä, miltä sinusta todella tuntuu? Peitteletkö surua, pelkoa, vihaa tai väsymystä näyttämällä positiivisemmalta ja iloisemmalta mitä todellisuudessa oletkaan?

Kohtaamattomat tunteet kuluttavat pinnan alla kallisarvoista energiaamme, eivätkä katoa vaikka suuntaamme huomion toisaalle.

Iloa ja läsnäoloa tuovien asioiden lisääminen elämään on tärkeää ja antaa voimavaroja kohdata vaikeitakin hetkiä. Toisaalta helposti voi käydä niin, että vaikeat tunteet jäävät kohtaamatta silloin, jos keskitymme ainoastaan vahvistamaan positiivista värähtelyä ympärillämme.

Uskon siihen, että vaikeiden tunteiden kohtaaminen hyväksynnän ja lempeyden kautta auttaa vapautumaan niihin liittyvistä reaktiomalleista. Meidän ei tarvitse kuitenkaan samaistua vaikeisiin olotiloihin ja jäädä jumiin negatiivisiin ajatusmalleihin, vaan voimme vapautua niistä vähitellen neutraalisti havainnoimalla ja sallimalla sen, mitä jokaisessa hetkessä todellisuudessa koemme.

Neutraali tunteiden ja tuntemusten kohtaaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Lisäksi ajattelemme tunteiden syyn olevan ulkopuolellamme. Todellisuudessa kokemamme tunteet ilmenevät kehollisina tuntemuksina, joihin mielemme tiedostamattamme reagoi.

Olet varmasti huomannut, että kokiessasi muun muassa pelkoa tai vihaa hengityksesi kiihtyy ja syke nousee. Edelleen kuitenkin reagoit fyysisiin tuntemuksiin, jotka nousevat sisälläsi. Silloin, kun huomaat tämän ja etkä vahvista totuttua reagointimallia, niin myös nämä fyysiset tuntemukset vähitellen muuttuvat eivätkä vie sinua epätasapainoon.

On täysin luonnollista kokea erilaisia tunteita ja tuntemuksia, siksi voimme rohkeasti antaa niiden nousta pinnalle ja myös vapautua niihin takertumatta.

#läsnäolo #havainnointi #neutraali #irtipäästäminen #rohkeus #kehollisuus #kehomieli #yhteys #tiedostaminen #osteoterveys