Osteopaattinen lähestyminen reumasairauksiin

Osteopaattisella hoidolla voidaan epäsuorasti vähentää nivelreumaa tai muuta kroonista
tulehduksellista sairautta sairastavan lääkityksestä aiheutuvia sivuvaikutuksia, suoraan edistää homeostaattisen mekanismin tasapainoa sekä maksimoida asiakkaan rakenteen optimaalista toimintaa.

Osteopaattinen diagnoosi ja palpaatiolöydökset voivat olla
merkittäviä kroonisen sairauden konservatiivisessa hoidossa. (Kuchera & Kuchera 1994: 159.)

Osteopaattisen hoidon tavoitteina on tulehduksen vähentäminen, nivelten
aineenvaihdunnan parantaminen,
synoviaalisten kuona-aineiden
poistumisen helpottaminen, nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen tai lisääminen, niveliin kohdistuvan mekaanisen jännityksen
epämuodostumien tai korjaaminen
venytyksen tai vähentämisen mahdollisten
sekä ilmenneiden epämuodostumien
ennaltaehkäiseminen. (Kuchera & Kuchera 1994: 164.)

 

Kroonista tulehduksellista sairautta, kuten nivelreumaa sairastavan autonomisen hermoston sympaattinen tonus on koholla ja näin ollen nivelreumasta oireilevien nivelten alueella verenkierto sekä aineenvaihdunta on heikentynyt.  (Kuchera & Kuchera 1994: 160.)

Osteopaattisesti kehon ajatellaan olevan yksi kokonaisuus, joten on syytä ottaa
huomioon myös parasympaattisen hermoston rooli reumatologisissa häiriötiloissa erityisesti sisäelinten toiminnan tukemisen kautta, vaikka parasympaattisen hermoston merkitystä ei tuoda yhtä vahvasti esille kuin sympaattisen hermoston syy- ja seuraussuhteita. (Kuchera & Kuchera 1994: 163.)

Lähteet:

Calabrese, Leonard H. 1999. Rheumatoid arthritis and primary care: The case for early
diagnosis and treatment. JAOA. Vol 99, No 6. 313-321.

Fusco, Giampiero 2015. The neurological model. Teoksessa Hruby, Raymond J. &
Tozzi, Paolo & Lunghi, Christian & Fusco, Giampiero (toim.): The Five Osteopathic
Models Rationale, Application, Integration: From an evidence-based to a person-cen-
tered osteopathy. Edinburgh: Handspring Publishing. 207-244.

Gillick, John L & Wainwright, John & Das Kaushik 2015. Rheumatoid Arthritis and the
Cervical Spine: A Review on the Role of Surgery. International Journal of Rheumatol-
ogy.

Kuchera, Michael L. & Kuchera, William A. 1994. Osteopathic Considerations in Sys-
temic Dysfunction. 2. painos. Ohio: Greyden Press.