Kehon jännityksien vapautuessa

Oletko huomannut, että mitä enemmän kehossasi on jännityksiä, niin sitä enemmän koet erillisyyttä ja epämukavuutta suhteessa itseesi ja ympäristöösi?
 
Kehon muistiin tallentuneet reaktio – ja ajatusmallit voivat tuntua erilaisina jännityksinä kehon kudoksissa kuten lihaksissa, faskioissa, nivelissä ja sisäelimissä.
 
Mitä enemmän jännityksiä pääsee vapautumaan hoidon aikana, niin sitä helpompi on kokea yhteyttä ja rakkautta itsessään sekä suhteessa ympäröivään maailmaan.

Hermoston tasapainottaminen

Tiesitkö, että osteopaattinen hoito tasapainottaa autonomista hermostoa ja parantaa vagushermon optimaalista toimintaa?
 
Erilaisten kehon kipu – ja häiriötilojen yhteydessä hermoston tasapaino järkkyy ja keho voi jäädä pitkittyneeseen ”taistele – ja pakene” tilaan.
 
Hoidossani keskeisessä roolissa on juurikin hermostollisen yliaktiivisuuden laskeminen, jotta keho pääsisi palautumaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Usein vaikutus on nopea ja oireiden väheneminen on helposti huomattavissa hoitoa seuraavina päivinä.
 
Tässä ohessa artikkeli, jossa kerrotaan vagushermon toiminnasta tarkemmin.
girl, lavender, asleep

Omedvetna tanke – och beteendemönster

Stress i vardagen beror på olika saker. Ofta beror det på att vi fastnat i omedvetna tankar och beteendemönster som inte fungerar så bra för oss.

När man väl börjar uppmärksamma sina tankar blir det tydligare hur de påverkar en.
Att fokusera uppmärksamheten ger ett inre lugn vilket har flera positiva effekter.
Det visar studier på mindfulness och meditation.

En osteopatisk behandling kan också bidra till att identifiera beteendemönster och deras effekt på kroppen. Vilket leder till minskad stress och välmående.

Vakuutuksesta korvausta osteopatiaan

Pohjola Vakuutuksen ”lisähoitoturva” korvaa myös osteopaattisen hoidon hoitokuluja. Pohjola Vakuutuksen sivuilta löytyy heidän tuoteoppaansa ”Sinun ja läheistesi vakuutukset”,  jonka lisähoitoturva esittelyssä kerrotaan:

”Valitsemalla Lisähoitoturvaan tuki – ja liikuntaelinterapian kulut tuet toimintakykysi palautumista. Terapia voi jopa olla vaihtoehto leikkaukselle. — Korvaamme fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, kiropraktikon ja naprapaatin jokaisen vakuutuskauden aikana tekemiä tutkimuksia ja hoitoja enintään 10 käyntikertaa.

Lisätietoja voit kysyä Pohjola vakuutuksen asiakaspalvelijoilta.

Vinkkejä ravitsemukseen kehotyypeittäin

Tässä on mainio kirjauutuus ”Pohjoista Ayurvedaa: keholle, mielelle ja iholle” (Kaur, Pokka, Sharma ja Sotkasiira 2020), jota voin suositella lämpimästi pehmeänä avauksena Ayurvedan oppeihin pohjoismaiseen ilmastoon ja luontoon sovellettuna:

Hidasta elämää sivustolta voit löytää kuvauksen kirjasta:

”Ayurveda on terveydenhoitofilosofia ja elämäntapa, jonka pyrkimyksenä on tasapainoinen elämä itsen ja ympäristön kanssa. Se auttaa syventämään itsetuntemusta sekä ymmärtämään esimerkiksi ruokavalion, ihonhoidon ja muiden elintapojen vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. Pohjoista ayurvedaa kertoo, miten tunnistaa oman keho- ja ihotyypin ja kuinka tehdä hyvinvoinnin kannalta järkeviä valintoja. ”

”Kirjassa on huomioitu Suomen luonnon ja vuodenaikojen erityispiirteet. Oppaan helpoilla ohjeilla oppii lempeän ja luonnollisen tavan elää, mutta se tarjoaa uutta tietoa ja inspiraatiota myös ayurvedista elämäntapaa jo noudattaville. Kirjan kirjoittajilla on laaja kokemus ayurvedan oppien soveltamisesta Suomeen.”

man, guy, tired

Tiesitkö, että unilääkkeet voivat heikentää unen laatua?

Käypä hoito – suositusten mukaan tilapäisen unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. (Käypä hoito -suositukset 2020)

Vaikka reseptillä saatavat unilääkkeet saattavat helpottaa nukahtamista, niin muun muassa kaikki bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet vähentävät elimistölle tärkeiden syvän unen ja REM-unen määrää, ja niistä on raportoitu muitakin merkittäviä haittavaikutuksia.

Unettomuusoire alkaa yleensä elämäntilanteen muutoksesta, johon on luonnollista reagoida unettomuudella. Lyhytkestoinen tai ohimenevä unettomuus on useimmiten oiretasoista. Pitkittyessään aivojen uni-valverytmin säätelyjärjestelmät taas voivat häiriintyä siinä määrin, että kehittyy unettomuushäiriö.

Uni on tarkan säätelyn alainen aivotoiminnan tila, jonka aikana perusuni (NREM-uni) ja vilkeuni (REM-uni) vuorottelevat. Unella on tärkeä tehtävä aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä. Unen aikana sekä varastoidaan energiaa 1 että poistetaan valveen aikana aivoihin kerääntyneitä haitallisia aineenvaihduntatuotteita 2.

Unen aikana tapahtuu muistiin ja oppimiseen liittyvää plastista hermosolujen muovautumista 3. Unella on myös keskeinen merkitys immunologisen tasapainon säätelyssä 4. Uni ja valvetila vuorottelevat monen biokemiallisen tekijän sääteleminä 7.

Mikäli unettomuushäiriötä hoidetaan vain lääkkeillä, jotka heikentävät unen laatua, kehon muut toiminnot alkavat kärsiä.  Keho alkaa oireilla muilla tavoin, sillä arjen toiminnoista palautuminen heikkenee.

Näin ollen sellaiset akuutit oireet, jotka voisivat terveellä aikuisella mennä ohi muutamassa päivässä, voivat kroonistua. Aivojen aineenvaihdunnan heikentyminen voi puolestaan altistaa kognitiivisten toimintojen heikentymiselle. Myös riski sairastumiseen nousee, sillä unilääkkeitä käyttävän immunologinen säätely heikkenee.

Osteopaattisesti voidaan auttaa sekä unettomuuden syiden tutkimisessa, että hoidossa. Autonomisen hermoston tasapainottamisella voidaan tukea kehon palautumista ja lepotilaan pääsemistä. Hyvin nukutun yön jälkeen myös oireet voivat helpottaa.

Lähes aina tuki – ja liikuntaelimistön oireiden yhteydessä sympaattisen hermoston aktiivisuus nousee, joka vaikeuttaa unen saantia. Pitkittyessään tällainen hermostollinen ylivirittyneisyys voi aiheuttaa noidankehän, eikä palautumista pääse tapahtumaan.  Näin ollen pidän tärkeänä hoitaa osteopaattisesti sekä tuki – ja liikuntaelimistön oireita, että  tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa.

Lähde: Käypä hoito suositukset 2020