Haluatko kehittää kykyäsi aistia?

Interoseptiolla tarkoitetaan aistihavaintoa kehon sisäisestä tilasta. Se kertoo meille mitä kehossamme tapahtuu ja miltä meistä tuntuu.
 
Ihminen on ainut olento verrattuna eläimiin, joka pystyy tietoisesti tarkkailemaan kehonsa tuntemuksia. Aivojen rakenne on tietoisen toiminnan mahdollistaja, mutta myös uskon, että aivojen solujen evolutatiivinen erilaistuminen on tietoisuuden kehittymisen luonnollinen seuraus.
 
Meillä kaikilla on valtava potentiaali olla tiedostavampia kehossamme tapahtuvista ilmiöistä sekä niiden vaikutuksista kehon toimintoihin ja rakenteeseen.
 
Osteopaattinen hoito vie oireiden ja kivun taustasyiden äärelle. Minulle on myös tärkeää tuoda näkyväksi, miten keholliselle läsnäololle herkistyminen, interoseptiivisen kyvyn kehittäminen ja oman potentiaalin käyttöön ottaminen voivat vaikuttaa oireiden kehittymiseen ja niistä palautumiseen.
 
Näin ollen hoito ei ole vain oireiden poistamista tai helpottamista, vaan arvokas tilaisuus huikeaan muutokseen kohti vitaalisempaa, virtaavampaa ja tasapainoisempaa elämää.